เกษตรพะเยา แจ้งเตือนเกษตรกร ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังพบแปลงที่เป็นโรค ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1108 ครั้ง

     นายนฤมิต สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา แจ้งว่า จังหวัดพะเยามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/65 จำนวน 29,168 ไร่ ในพื้นที่ 9 อำเภอ และมีรายงานพบแปลงที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงมีความเสี่ยงสูงที่โรคใบด่างมันสำปะหลังจะระบาดและทำความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอย่างต่อเนื่อง หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าเกิดการระบาดอาจทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายมากกว่า 80-100%  หากเกษตรกรพบต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการใบดั่งเหลือง เสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างใบ ยอด ลำต้น และหัวเพื่อนำส่งกรมวิชาการเกษตรวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไป

     สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ให้ระวังภัยโรคใบด่างมันสำปะหลังหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร 080 032 2198

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ