จังหวัดพะเยา ปิดจุดรวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ออกนอกแหล่งผลิต

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1105 ครั้ง

            นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรระดับ จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์การเกษตรระดับจังหวัดพะเยาและประกาศเปิดจุดรวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ราย ณ จุดรวบรวมสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด 198 หมู่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อรวบรวมรับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพและกระจายไปยังจังหวัดปลายทางนอกแหล่งผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทางการค้าปกติที่ไม่สามารถรองรับผลผลิตได้

            ทั้งนี้ เนื่องจากปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง และเกิดพายุฝน ผลผลิตได้รับความเสียหายปริมาณผลผลิตลดลง ส่งผลให้ไม่มีผลผลิตจากเกษตรกรนำมาจำหน่าย ณ จุดรวบรวมสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา จึงประกาศปิดจุดรวบรวมผลไม้เพื่อกระจายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ