พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1112 ครั้ง

             สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน ทั้งนี้ทราบผล พร้อมรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในวันเข้ารับการประเมิน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

            นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆต่อสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันมีช่างที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับ พ.ร.บ.ดังกล่าว มีผลบังคับให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมาจะมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของช่างหมดอายุลง ให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินใหม่หรือต่ออายุก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1703 ส่วนช่างที่ยังไม่เคยเข้ารับการประเมินขอให้รีบติดต่อเข้ารับการประเมินโดยด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับจังหวัดพะเยาติดต่อ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา โทร.054-466003-4 ต่อ 103 ในวันเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ