จ.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1104 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง ที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และป่าตามมติคณะรัฐมนตรี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ