เทศบาลนครลำปาง ลงนามก่อสร้าง "ฝายพับได้" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1001 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองนายกฯ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายไพรัตน์ วีรุตมเสน ผู้รับมอบอำนาจฯ ในฐานะผู้รับจ้าง ได้ทำพิธีลงนามก่อสร้างฝายพับได้ ระหว่าง เทศบาลนครลำปาง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง เพื่อทำการปรับปรุงฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นฝายพับได้โดยมีลักษณะเป็นฝายเหล็กพับได้ด้วยระบบไฮดรอลิค ซึ่งสามารถควบคุมระดับน้ำได้ตามความต้องการของแต่ละช่วงเวลาและสามารถระบายตะกอนหน้าฝายเดิมออกได้ด้วย

สำหรับวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง 34,795,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 22 กุมภาพันธ์ 2566) โดยผู้รับจ้างยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญา (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565)

ทั้งนี้หลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้งในปี พ.ศ.2566 ก่อให้เกิดคุณภาพน้ำที่ดีในลำน้ำแม่วัง มีน้ำตลอดทั้งปี มีความสะอาด และอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ