จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เน้นย้ำทุกภาคส่วน มุ่งปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1001 ครั้ง

วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2565 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 จากนั้น ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตลอดจนร่วมกันหามาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วน มุ่งปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องโทษและภัยยาเสพติดแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ