รมช. สาธิต เดินหน้า โครงการ อาหารเป็นยา จ.น่าน ชูอาหารพื้นบ้านเป็นยาตามวิถีธรรมชาติ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 989 ครั้ง

                         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า โครงการ “อาหารเป็นยา” สร้างเมืองแห่งอาหารปลอดภัยทานอาหารพื้นบ้านให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม  พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

                       วันนี้ 27 มิ.ย. 65 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว และเป็นประธาน kick of โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย บุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ มีประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร มีความหลากหลายตามแต่ละพื้นถิ่น อาทิ เมนูไก่มะแข่น, แกงแค, น้ำพริกไกยี, แกงผักอะยิอะเย๊าะ, หลามบอน, ตำหน่อหวาย, แกงส้มเมือง ซึ่งไม่เพียงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น หากแต่เป็นอาหารที่หล่อหลอมจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งอาหารพื้นบ้านมีองค์ประกอบของสมุนไพรไทยหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ ช่วยดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่เรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆ ที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การมีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ นำครัวไทยสู่ครัวโลก ต่อไปในอนาคต

                      ทั้งนี้ จ.น่าน ได้ดำเนินโครงการ “อาหารเป็นยา” โดยจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัด พัฒนาให้มีความมั่นคงด้านอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ทั้งการผลิต การขนส่งและแปรรูป สร้างคุณค่าและมูลค่าจากผลผลิต และส่งเสริมความรู้อาหารพื้นบ้าน เช่น ทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไปในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริโภค, รับประทานอาหารให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม, ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในการลดเสี่ยง ลดโรค, พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการส่งออก, ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และมีเมนูชูสุขภาพประจำร้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ