โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ถกแนวทางฟื้นฟู สมรรถภาพทางสังคม ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 496 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย หารือแลกเปลี่ยนแนวทางฟื้นฟู สมรรถภาพทางสังคม ผู้ป่วยจิตเวช ในชุมชน

            ที่ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลสวนปรุง และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง

            นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) จำนวน 212,374 ราย โดยร้อยละ 8.42 เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึ่งโรคนี้ พบอัตราการกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 50 ถึง 60 ในระยะเวลาการเจ็บป่วย 5 ถึง 6 ปี โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านความคิด การรับรู้และพฤติกรรม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแยกตัวออกจากสังคม ขาดความสนใจในการดูแลตนเอง มีความเสื่อมถอยทางบุคลิกภาพและการทำหน้าที่ทางสังคมลดลง การรักษานอกจากจะรักษาด้วยยา การรักษาด้านจิตใจและทางสังคมแล้ว การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยถือเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพลังและแก้ไขสมรรถภาพทางสังคมของผู้ป่วยที่มีความเสื่อมทางบุคลิกภาพหรือความบกพร่องในการทำกิจกรรมทางสังคม อาทิ การฝึกทักษะการทำงาน การนำผู้ป่วยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุง ได้ดำเนินงาน พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคมผ่านรูปแบบของ ระบบสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยจิตเวช และ ผู้พิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม ตั้งแต่ปี 2559 โดย พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั้นสามารถพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพ มีรายได้ลดเข้ารับการสงเคราะห์ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้ผู้ป่วย สามารถดำรงชีวิต อยู่ในชุมชน และ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ