ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ สวทช. มุ่งพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 525 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

        รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว รวมถึงเมล็ดพ่อแม่พันธุ์พืชผักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อการรักษาพันธุกรรมพืช เข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ โดยมีแผนที่จะดำเนินงานวิจัยการเก็บรักษาแบบระยะยาวต่อไป โดยเมล็ดพันธุ์ที่จะทำการเก็บรักษาในครั้งนี้มีจำนวน 1,533 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย พันธุ์พืชใหม่ที่ได้การรับรองพันธุ์ พืชตระกูลถั่ว ตระกูลพริกและมะเขือ ตระกูลแตง ตระกูลกะหล่ำปลี ตระกูลผักชี ตระกูลกระเจี๊ยบเขียว ตระกูลผักโขม และดอกไม้  อีกทั้งขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วย การร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบต่าง อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ รวมถึงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบุคลากรของทุกฝ่าย

         ทั้งนี้ การนำเมล็ดพันธุ์พืชที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวของนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมการเก็บรักษาและการเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถคงความมีชีวิตของพันธุกรรมพืชไว้ได้ยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศเพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายบรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ