รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นประธาน kick off โครงการอาหารเป็นยา

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1163 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าโครงการ “อาหารเป็นยา” สร้างเมืองแห่งอาหารปลอดภัยทานอาหารพื้นบ้านให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน สร้างรายได้ให้กับประเทศ พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting แก่ร้าน “บ้านนาก๋างโต้ง” สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเป็นประธาน kick off โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ มีประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารมีความหลากหลายตามแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งไม่เพียงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น หากแต่เป็นอาหารที่หล่อหลอมจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่น อาหารพื้นบ้านมีองค์ประกอบของสมุนไพรไทยหลายชนิด มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ ช่วยดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่เรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การมีสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ นำครัวไทยสู่ครัวโลก ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้ดำเนินโครงการ “อาหารเป็นยา” โดยจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัด พัฒนาให้มีความมั่นคงด้านอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ทั้งการผลิต การขนส่งและแปรรูป สร้างคุณค่าและมูลค่าจากผลผลิตและส่งเสริมความรู้อาหารพื้นบ้าน เช่น ทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป ในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริโภค รับประทานอาหารให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการส่งออก ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และมีเมนูชูสุขภาพประจำร้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรพันธ์ จันทร์เพ็ญโรจน์ ผู้สื่อข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ