จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมร่วมจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1172 ครั้ง

จังหวัดลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง และผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค " ซึ่งรวมโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยรถโมบายสโตรคยูนิตที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชได้กระจายการให้บริการทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตัวตามแนวทางการป้องกันโรคและแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ