8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.แม่ทาวิทยาคม สานพลังต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1114 ครั้ง

 

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 นำโดย นายธงชัย บุตรนุชิต ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นางพวงผกา สุริวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ

นายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม กล่าวว่า ชมรม  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ปัจจุบัน นักเรียนทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ ครบทุกคน ทั้งนี้ ทางชมรมฯ มุ่งหวังผลสำเร็จให้นักเรียน และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา ที่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลงต่อเนื่อง การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างสุข เพื่อให้นักเรียนได้ปรับทัศนคติ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ของชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อให้ชมรมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ