ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งดำเนินการตามข้อสังการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 641 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงฯ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมชุดปฏิบัติการของจังหวัดเชียงใหม่เข้าดับไฟป่า ควบคุมการเผาในทุกพื้นที่ พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก..//

                นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติทุกจังหวัดเร่งควบคุมการเผาและไฟป่าในทุกพื้นที่ หลังจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนของจุดความร้อนทั้งในพื้นที่ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน  จุดความร้อนซึ่งแสดงถึงการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าดังกล่าว ส่งผลให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

            ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการในการประสานงานและจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบูรณาการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมสถานการณ์ ดับไฟ และแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใช้จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ร่วมกับข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนจังหวัดชายแดน ให้เร่งประสานประเทศเพื่อนบ้านระดับพื้นที่ตามแนวชายแดนในการลดและควบคุมการเผาอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานร่วมกับกองทัพภาค ทั้งการควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่และในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุและเร่งดำเนินการตามแผนสำหรับกรณีการเพิ่มสูงขึ้นของจุดความร้อนในพื้นที่ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ  

อย่างไรก็ตาม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเร่งด่วนและเข้มข้น  และได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยในสังกัด เข้าร่วมชุดปฏิบัติการดับไฟป่ากับทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนที่จะลุกลาม รวมทั้งรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ