รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 / 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 749 ครั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 / 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังประชุมในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์ ณ ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีกำหนดให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการดำเนินงานให้ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการรวมถึง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวได้รับทราบสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลรอบครึ่งปี 2565 (มกราคม - มิถุนายน) พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องที่มีอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เมาแล้วขับไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (ไม่สวมหมวกนิรภัย) ขับรถเร็ว เนื่องจากช่วงเทศกาลผู้คนจำนวนมากมีการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด รวมถึงการใช้รถ ใช้ถนน จึงทำให้บนท้องถนนมีปริมาณหนาแน่น เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งมอบให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ให้เน้นนโยบาย และประเด็นการขับเคลื่อน เพื่อเป็นไปตามงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นเป็นการเฝ้าระวัง นำผลการถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนวางแผนอย่างไร ไม่ให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโดยสรุปภาพรวมครึ่งปีหลังที่ผ่านมาพบว่า อัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในช่วงอายุ 15 -19 ปี มีอัตราการเสียชีวิตลดลง ส่วนช่วงอายุ 20 – 24 ปี พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เฝ้าระวังเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ควรเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นระยะๆ อีกทั้งในที่ประชุมยังลงมติให้ความเห็นชอบให้ทุกๆ วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็นวันปลอดภัยทางถนนของประเทศอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารียา ขุนบรรเทิง
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ