จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2565 และการเตรียมความความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 775 ครั้ง

     บ่ายวันนี้ (8 ส.ค.65) ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พ.อ.พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 2/2565 เพื่อการติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2565 และ การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
     
ที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์อุทกภัย(น้ำท่วม) ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 วันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม มีพื้นที่เกิดอุทกภัย 11 อำเภอ 54 ตำบล 496 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,275 คน 11,373 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน 611 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ นาข้าว 25,346 ไร่ พืชไร่ 2,266 ไร่ พืชสวน 22 ไร่ บ่อปลา 235 บ่อ ไก่/เป็ด 300 ตัว สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 82 สาย สะพาน/คอสะพาน 12 แห่ง ฝาย 15 แห่ง ตลิ่ง 14 แห่ง เหมือง 8 แห่ง ดินสไลด์ 1 จุด ช่วงวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2565 มีพื้นที่เกิดอุทกภัย 4 อำเภอ 6 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 690 คน 177 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย พืชไร่ 57 ไร่ สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 42 สาย ฝาย 1 แห่ง ตลิ่ง 2 แห่ง และช่วงวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2565 มีพื้นที่เกิดอุทกภัย 6 อำเภอ 19 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 676 คน 309 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน 17 หลัง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย นาข้าว 1,890 ไร่ พืชไร่ 70 ไร่ สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 2 สาย สะพาน/คอสะพาน 2 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ตลิ่ง 1 แห่ง คันดินทรุด 1 แห่ง ดินสไลด์ 1 แห่ง โดยสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วทุกพื้นที่
       
ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำ ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง และพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสาร เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง
   
ส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมา ขนาด 5.0 – 5.9 จำนวน 10 ครั้ง ขนาด 6.0 -6.9 จำนวน 1 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.07 น. ขนาด 6.4 ลึก 3 กม. จุดศูนย์กลางประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 87 กม. ประชาชนรับรู้แรงสั่นไหว บริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวเพื่อลดผลกระทบและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวด้วยสถานการณ์จำลอง “แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา ขนาด 6.0 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายประมาณ 80 กิโลเมตร” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ