เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสภาพที่อยู่อาศัยและเอกสารสิทธิ์ที่ดินผู้เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงรายประจำปี 2565” ที่อำเภอพาน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 741 ครั้ง

     เช้าวันนี้ (8 ส.ค.65) นายธวัช หล้านามวงค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 7 ได้รับมอบหมายจากนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ให้ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อลงพื้นที่ตรวจสภาพที่อยู่อาศัย และเอกสารสิทธิ์ที่ดินของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 2 ราย ได้แก่
        1.นางสาวกัลยาณี ไทยทอน  บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
        2.นายกมล นันทิยา บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
    
ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอพาน ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้ง 2 ราย ฐานะยากจนและประสงค์เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นโครงการฯ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนในวงเงินสร้างบ้านหลังละ 100,000 บาท และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ทั้ง 2 ราย ในโอกาสนี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ