เชียงใหม่ มอบบ้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนครัวเรือนยากจน อำเภอดอยสะเก็ด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 757 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง แก่ประชาชนครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด  ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระพันปีหลวง

 

บ่ายวันนี้ (8 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบบ้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤตฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ

 

โดยในวันนี้ได้มีการมอบบ้าน จำนวน 3 หลัง แก่ครัวเรือน นายจันวัน การคนเที่ยง, นางศรีพรรณ ดวงจันทร์คำ และนางสาวศรีพันธ์ ใจมะโน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,528 บาท 

 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการภาคเอกชน องค์กรศาสนา โดยบูรณาการความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยทหาร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดสร้างบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ แก่ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนผู้ยากไร้ตามเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั้งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรัญญา นันตา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ