จังหวัดเชียงใหม่ จัดสถานที่ Safety zone ไว้คอยบริการประชาชน พร้อมปล่อยขบวนรถฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาด เพื่อลดฝุ่นละออง ภายใต้กิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปฏิทินโครงการ พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ เพื่อแก้ไขฝุ่นควัน และผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง
                     ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระหว่างเทศบาลตำบลท่าศาลา กับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรและภาคเอกชนในตำบลท่าศาลา นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการ และเดินรณรงค์ลดหมอกควัน งดเผาในที่โล่ง
                   หลังจากนั้นนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปล่อยขบวนรถน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต่างๆ ออกฉีดล้างทำความสะอาดถนน ลดฝุ่นละออง บริเวณถนนสายหลักในเขตเมือง จำนวน 5 จุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
                   เนื่องจากในช่วงนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐานหลายวันติดต่อกัน จึงขอความร่วมมือประชาชน งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกบ้าน  เพื่อป้องกันตนเอง  หรืออาศัยภายในบ้านที่ปิดมิดชิด หรือเปิดเครื่องกรองอากาศ  พร้อมได้จัดเตรียมสถานที่ Safety zone ไว้คอยบริการประชาชน เช่น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ 11 แห่ง และร้านกาแฟอีก 60 ร้านที่ติดตั้งเครื่องกรองอากาศตามแผนบรรเทาภัยจากฝุ่นควันที่เกินมาตรฐาน  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรหม
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ