ผู้ว่าฯน่าน ลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จากดีเปรสชัน มู่หลาน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 900 ครั้ง

ผู้ว่าฯน่าน ลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จากดีเปรสชัน มู่หลาน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายอำเภอ ปภ.น่าน โครงการชลประทานน่าน ทหาร นพค.31 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน มู่หลาน ทำให้มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน สาธารณูปโภค และสะพานได้รับความเสียหาย (ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน,ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา,ตำบลท่าน้าว ,ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง)ทั้งนี้ในหลายพื้นที่อำเภอโซนเหนือน้ำเริ่มลด และใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งการล้างทำความสะอาดบ้านเรือน การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน การนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูด้านสาธารณูปโภค และด้านต่าง ๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ และเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอโซนเหนือของจังหวัด ทั้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา

สำหรับข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว ท่าวังผา บ่อเกลือ เมืองน่าน ภูเพียง และอำเภอเวียงสา รวม 9 อำเภอ 35 ตำบล 186 หมู่บ้าน ซึ่งหน่วยทหาร ตำรวจ อำเภอ อปท. ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัคร ภาคเอกชน ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเบื้องต้นแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ