อำเภอแม่สะเรียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 605 ครั้ง

               วันนี้ (18 มีนาคม 2563) นายเทียนชัย โกมลรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ทั้ง 8 หน่วยงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานับปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

              ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ