นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาย้ำไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโคลิค 1 9 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 346 ครั้ง

 

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ล่าสุด ในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันที่ 19 มีนาคม 2563 ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 25 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 24 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 1 ราย

ขอให้ผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด แยกกับตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว

นอกจากนี้ ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้บุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอนแยกของใช้ส่วนตัว แยกดื่มน้ำ แยกสำหรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลาย เก็บรวบรวมทำลายเชื้อทุกวันโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้นทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาวแล้วมัดปากถุงให้แน่น

สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้สร้างสุขอนามัยยึดหลัก " ลด เลี่ยง ดูแล" คือลดความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำสบู่ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดหรือพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ