สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมด้านการตลาด เตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตกระเทียมล้นตลาด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 580 ครั้ง

วานนี้ (19 มี.ค. 63) นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางเตรียมกระขายผลผลิตทางการเกษตร (กระเทียม) ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการตลาดต่อเกษตรกร

ทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมได้รับความเดือดร้อนเรื่องราคากระเทียมและผู้รับซื้อกระเทียมมาตลอด ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการให้การตลาดนำการผลิตจะได้ไม่เกิดปัญหา ที่ผ่านมาปัญหากระเทียมนอกเข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาราคากระเทียมไทยถูกกดราคา และกระเทียมในฤดูการผลิต 2562/63 กำลังจะออกสู่ตลาด ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตกระเทียมจะออกสู่ตลาดประมาณ 61,755 ตัน(สด) ลดลงจากปีทีผ่านมาร้อยละ 12.16 เนื่องจากเกษตรกร ไม่ได้ดูแลผลผลิตดีเท่าที่ควร เพราะไม่มีทุนในการซื้อปุ๋ย

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ผลผลิตกระเทียมล้นตลาด ภาครัฐและเอกชนจึงต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ให้ประสบกับปัญหากระเทียมล้นตลาดดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ