จังหวัดเชียงราย ปิดด่านการเข้าออกตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 743 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย สั่งปิดด่านให้ระงับการเดินทางเข้า ออก ทั้งบุคคล  ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดน เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

                นายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งให้ปิดด่านตามแนวชายแดน โดยให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว เพื่อการควบคุมและต้องการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  โดยระงับการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย เขตสุขาภิบาล ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ( แห่งที่ 1)

สำหรับที่จุดผ่านแดนถาวร บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย(แห่งที่ 2 )  และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ ห้วยทราย บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  โดยให้ระงับการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ซึ่ง มีข้อยกเว้นให้ผ่านด่านได้เฉพาะสินค้าที่ได้จัดทำใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนส่งสินค้าโดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับ 1 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ