ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง การปรับเส้นทางเข้า -ออก ภายในโรงพยาบาลพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563เป็นต้นไป

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 752 ครั้ง

ประกาศจากโรงพยาบาลพะเยา
เรื่อง การปรับเส้นทางเข้า -ออก ภายในโรงพยาบาลพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดcovid-19 ทางโรงพยาบาลพะเยามีความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเส้นทางเข้า-ออก ภายในโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยได้ปรับทางเข้า-ออก ภายในโรงพยาบาล เป็น 6 จุด โดยแบ่งเป็น สองฝั่ง ตามรายละเอียด ดังนี้

ท่านที่จะไปใช้บริการฝั่งห้องฉุกเฉิน ประตู 1 มีทางเข้า-ออก ดังนี้
1.ER(ห้องฉุกเฉิน)
2.ทางเข้าหลังห้องทันตกรรม ใกล้ถังออกซิเจนเหลว
3.ทางเดินระหว่างตึกพิเศษเด็กกับ ตึกอายุรกรรม

ท่านที่จะใช้บริการ ประตู 2 ฝั่งห้องแลป และประชาสัมพันธ์ มีทางเข้าออกดังนี้
4.ห้องlab(ห้องเจาะเลือด)
5.ห้องคลอด
6.ตึกหลวงพ่อใหญ่ 
(ฝั่งวิทยาลัยพยาบาล)


ทาง รพ.พะเยา ขอให้ผู้รับบริการเข้าออกตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อ ความสะดวก และปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อ โรค covid-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.054-409300

#เราจะสู้ไปด้วยกัน

#covid -19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ