จังหวัดน่าน ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย อ.นาหมื่น - อุตรดิตถ์

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 520 ครั้ง

      (23 มี.ค.63) นายศุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น และนางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยส่วนราชการสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น กำนัน ตำบลนาทะนุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน ปากนาย และผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย - อุตรดิตถ์ จำนวน 9 ราย ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางเรือโป๊ะข้ามฟาก ส่วนใหญ่กลุ่มที่เดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ จากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นแนวทางเดียวกัน คือ ผู้ประกอบการเดินเรือโป๊ะข้ามฟากทุกรายสมัครใจหยุดให้บริการชั่วคราว

       จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งเป็นโรคอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว มีผู้คนเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID – 19 จำนวนหนึ่ง  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ มีมติให้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดโรคหรือโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการพบปะกลุ่มคนหรือการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563  ดังนั้น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จึงประกาศขอหยุดให้บริการชั่วคราว การเดินเรือโป๊ะข้ามฟากปากนาย – อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -  6 เมษายน 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ