สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 383 ครั้ง

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) นายพิทยา หล้าวงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังได้รับบริการสุขภาพอย่างเทียบเท่าตามหลักมนุษยธรรม ครอบคลุมถึงมิติการส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี สถานพยาบาลที่ดี ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ