จังหวัดแพร่ดีเดย์พร้อมกันทุกท้องถิ่นทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning) ป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 293 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดแพร่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 คน และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก ที่เข้ามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดยเช้าวันนี้(24มี.ค.63) ทางจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดแพร่ เดินหน้าทำความสะอาดเมืองไปพร้อมๆกันทั้งถนน อาคาร สถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังกล่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ