ลำพูน เปิดเพจ “ศูนย์ข่าวโควิด-19ลำพูน” เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1369 ครั้ง

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มการแพร่กระจายและพบการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เมื่อวานนี้ ( 23 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จึงได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง และวางมาตรการเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยทันที

            ล่าสุด ( 24 มีนาคม 2563 ) จังหวัดลำพูน ได้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และให้ใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลา 21 วัน นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์ได้ทันท่วงที

            อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของการแพร่ระบาดนั้นเป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อชีวิตของประชาชน จังหวัดลำพูน จึงได้จัดตั้งศูนย์ข่าวโควิด-19 ลำพูน ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารทาง Facebook Fanpage ศูนย์ข่าวโควิด-19 ลำพูน เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ