หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “ฮ่วมมือ ฮ่วมใจ๋ เพิ่มความชื้นในอากาศ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 511 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “ฮ่วมมือ ฮ่วมใจ๋ เพิ่มความชื้นในอากาศ” ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

            ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม “ฮ่วมมือ ฮ่วมใจ๋ เพิ่มความชื้นในอากาศ” โดย ใช้เครื่องพ่นละอองน้ำความดันสูงเข้าทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน เพิ่มความชื้นในอากาศ เป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เพื่อให้ค่าคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

            ด้านนายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน้ำที่ใช้ในการฉีดพ่นจะเป็นน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดยจะร่วมกันดำเนินการในบริเวณข่วงประตูท่าแพ, พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, ถนนนิมมานเหมินทร์, สะพานนวรัฐ และศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

            ทั้งนี้ ปัญหาฝุ่นควัน คุณภาพอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระยะนี้  เกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากการลักลอบเผาป่า การเผาในที่โล่งทุกชนิด สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน และมีแนวโน้มจะขยายตัวเป็นปัญหาสำคัญ จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ