สาธารณสุขพะเยา ขอประชาชนชาวพะเยาร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 519 ครั้ง

สาธารณสุขพะเยา ขอประชาชนชาวพะเยาร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสกัดกั้นลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้มีน้อยที่สุด

 

            แพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอย้ำเตือนประชาชนชาวพะเยาให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสกัดกั้นลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้มีน้อยที่สุด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยปฏิบัติตน ดังนี้ ช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 - 2 เมตร งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ช้อน ถ้วยชาม แก้วน้ำหรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงของตนเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ