อำเภอแม่อาย ตั้งจุดคัดกรองโรค COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 587 ครั้ง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดคัดกรองโรค COVID-19 เพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เช้าวันนี้ (26 มีนาคม 2563) นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดตรวจเพื่อคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ที่ จุดตรวจบ้านแสนสุข ถนนแม่จัน - ฝาง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร ทหาร ตชด. เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ด้าน สถานีตำรวจภูธรแม่อาย ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสห้องทำงาน และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยกำหนดจุดเข้า-ออก ด้านประตูหน้า สถานีฯ เพียงทางเดียว พร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนพบเจ้าหน้าที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ