บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 801 ครั้ง

กสิกรไทย คาดท่องเที่ยว 9 วันเทศกาลปีใหม่ 63 เม็ดเงินสะพัด 8.2 หมื่นล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 1.3 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เติบโตร้อยละ 7.4

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ประเมินว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเและไทยเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 สำหรับปีนี้อาจจะผ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมองว่านักท่องเที่ยวโดยภาพรวมจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เป็นการ

เพิ่มขึ้นเฉพาะบางประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 รวม 9 วัน จะมีมูลค่ารวมประมาณ 82,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนชะลอลงจากที่เติบโตประมาณร้อยละ 7.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ การเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อาจจะมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากมีการจัดงานขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในบางพื้นที่อาจจะไม่เป็นดังเช่นปีที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวคงจะต้องหันมาทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ

โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยยังคงเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 นี้ แต่การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดว่าในช่วง 9 วัน จะมีมูลค่าประมาณ 28,200 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ตลาดยังพอมีปัจจัยบวกอย่างมาตรการชิมช้อปใช้สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียน สามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยว อาทิ ค่าใช้จ่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และการใช้จ่ายซื้อสินค้ามาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายวงเงิน 30,000 บาทแรก และขอคืนเงินได้อีก 20% ของค่าใช้จ่ายวงเงิน 30,000-50,000 บาท รวมคืนเงินสูงสุด 8,500 บาท โดยภาครัฐได้ขยายเวลาสิ้นสุดไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 (สำหรับผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 1 เฟส 2 และเฟส 3)

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ ยังคงเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ และจากรายงานของธุรกิจจองที่พักออนไลน์ (OTAs: Online Travel Agency) พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ เชียงใหม่ พัทยา และกรุงเทพฯ

สำหรับสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังให้ความสนใจในการเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงนี้ ด้วยประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันดับต้นของโลก อีกทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดกิจกรรมนับถอยหลังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 อย่างต่อเนื่อง    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ