มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำป้องกัน COVID-19..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 608 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ แจกจ่ายให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 ..//

            ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 ซึ่งในการดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์เป็นกำลังหลัก พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เป็นผู้ร่วมดำเนินการนำแอลกอฮอล์ 95% ไปผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% ตามมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน  เมื่อได้เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำพร้อมใช้แล้ว สำนักบริหารและการจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัย  ผ่านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ออกแบบโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัสดุการนำผลิตภัณฑ์เข้าคลัง จนถึงแจกจ่ายออกไป สามารถควบคุมความถูกต้องในการเบิกจ่าย และทราบจำนวนที่แท้จริง เพื่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่ 3 เม.ย.2563
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ