สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์น่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสำนักงาน สวท.น่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 845 ครั้ง

      ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นางสาวกนกวรรณ  ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการกระจายของโรค จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน เพื่อดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร สวท.น่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

     ด้าน นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ ให้ความร่วมมือในกรณีส่วนราชการหรือภาคเอกชนได้ขอให้ไปดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคในบริเวณรอบ ซึ่งได้ดำเนิการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยจะเน้นดำเนินการช่วงวันหยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ เพราะเป็นวันหยุดราชการไม่กระทบกับคนทำงาน ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอออล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และขอความร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

    ในส่วนของนายวรพล  รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน กล่าวว่า ด่านกักกันสัตว์น่าน ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เฉพาะหน่วยงานราชการตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 10 กว่าแห่ง และจะดำเนินการไปเรื่อยๆ ตามลำดับหน่วยงานที่ร้องขอหรือแจ้งมา เพื่อเป็นการป้องกันและลดปริมาณเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

    ทั้งนี้หากหน่วยงานราชการหรือบริษัท ห้าง ร้าน มีความประสงค์จะพ่นยาฆ่าเชื้อโรค กรุณาติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือโทรศัพท์ 054-710272

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ