เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งปิดสวนสาธารณะเป็นการชั่วคราว..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 887 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งปิดสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราว เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19..//

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม ที่ได้มีมาตรการเพิ่มเติมโดยให้ปิดสถานที่และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยสวนสาธารณะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม่จะปิดทำการชั่วคราว ได้แก่  สวนสาธารณะหนองบวกหาด สวนล้านนา ร.9  สวนกาญจนาภิเษก  สวนสุขภาพบ้านเด่น และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนเจริญประเทศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ