สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 466 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น หลังจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อบ้านเริ่มลดลงไปตามลำดับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในส่วนของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ทำให้จุดความร้อนที่เกิดขึ้นลดน้อยลงไปตามลำดับ สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น อย่างเช่นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขณะนี้ก็สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ชัดเจนขึ้น ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานของภาครัฐซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

สำหรับเรื่องปัญหาหมอกควันข้ามแดน อำเภอเชียงดาวถือว่าเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือไปยังเลขาธิการอาเซียนในการขอความร่วมมือเรื่องการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อส่งไปแล้วสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมาปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อบ้านเริ่มลดลงไปตามลำดับ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีข้อจำกัดและมีกลไกในการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการต่างๆ ในพื้นที่ หากมีปัญหา อุปสรรค หรือต้องการความช่วยเหลือ สามรถร้องขอผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดขึ้นมาได้ เพราะทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ร่วมกันบูรณาการและสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ