ศูนย์อาชีวะอาสาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 631 ครั้ง

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวน 6 ศูนย์
          วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น กิโลเมตรที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยนางปฏิมา  พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และนายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้ร่วมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ศูนย์บริการในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งให้บริการประชาชนตามเส้นทางในการบริการตรวจสภาพรถ ซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้นแก่ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย อีกทั้งบริการแนะนำเส้นทางสถานที่สำคัญ มุ่งหวังให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชน ผู้เดินทางมีความปลอดภัย ด้วยคำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วยเทศกาลปีใหม่ 2563 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

            สำหรับโครงการอาชีวะอาสาของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ศูนย์บริการ มีศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น กิโลเมตรที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง มีการดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ที่ศูนย์อาชีวะอาสาบริเวณสี่แยกแม่กรณ์ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพเทิง ที่ศูนย์อาชีวะอาสาที่บริเวณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ที่ศูนย์อาชีวะอาสาสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาแม่ขะจาน ถนนเชียงราย – เชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า และที่ศูนย์อาชีวะอาสาสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จัดให้นักเรียน นักศึกษา เป็นจิตอาสาให้บริการประชาชนนอกจากบริการตรวจซ่อมสภาพรถให้บริการแนะนำเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ