แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งปิดสะพานข้ามแม่น้ำวังหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา 18 เมษายน นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา – ห้างฉัตร บริเวณ กม.0+486 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ณ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นั้น

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอแจ้งว่าทางห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางไพศาลก่อสร้าง จะทำการปิดสะพานข้ามแม่น้ำวัง หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา เพื่อวาง BOX ข้ามแม่น้ำวัง จำนวน 7 ช่วง ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือจนกว่าจะดำเนินงานวาง BOX แล้วเสร็จ โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากมาจากอำเภอเสริมงามให้ข้ามสะพานบ้านนาแก้วฝั่งตะวันออก มาจากพื้นที่ตำบลลำปางหลวง ตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลไหล่หิน ตำบลใหม่พัฒนา ให้ข้ามสะพานบ้านนาเวียงหรือข้ามสะพานบ้านลำปางกลาง หรือไปทางอำเภอห้างฉัตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ