ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์  ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 783 ครั้ง

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์   ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือ นายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์  ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม  ดังนี้

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2. งดเว้นการกลับภูมิลำเนา

3. งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด

5. เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

5.2 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้ขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

5.3 การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์   เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ