ศาลเชียงใหม่เปิดทำการศาล และ พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ เริ่ม 1 มกราคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 1096 ครั้ง

    นายสรศักดิ์ ตรีเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ และพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ และการออกหมายจับหมายค้น เพื่อออกหมายจับหมายคน ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงเวลา 08.30 น. เพื่อการผัดฟ้องฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ การพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. ในวันเสาร์หรือวันหยุดราชการ และเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเวรหมายค้นและหมายจับ เวลา 08.30 - 16.30 น.ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการพิเศษ  เพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับฟ้อง ฝากขัง ผัดฟ้อง รวมถึงการขอหมายค้น หมายจับ และการรับและส่งตัวผู้ถูกจับกุมตามหมายจับที่มีความจำเป็น อันมีผลต่อการให้บริการประชาชนของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดราชการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ