จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ลงติดตาม แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้แปลงใหญ่ ลดความเสี่ยงยืนต้นตายในช่วงหน้าแล้งนี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1379 ครั้ง

     นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโกโก้แปลงใหญ่ และติดตามไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยในครั้งนี้ทีมงานได้เดินทางไปยังแปลงโกโก้ของนายอาคม มีเมล์ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือ (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาไม้ผลเสี่ยงยืนต้นตาย

     นอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ได้ทำการสาธิตการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ การใช้สารชีวภัณฑ์ และการทำกล้วยตากในเตาอบพาราโบลาโดม รวมถึงการจัดการระบบน้ำด้วยขวดพลาสติก ในการรักษาความชื้นเพื่อป้องกันปัญหาไม้ผลยืนต้นตาย ในช่วงหน้าแล้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ