ลำปาง เตรียมนำโมเดลนำน้ำจากขุมเหมือง ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 860 ครั้ง

เช้าวันนี้ (17 เม.ย.63) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน อำเภอแม่ทะ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ร่วมศึกษาและเตรียมนำโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทีมงานจากอุตสาหกรรมลงพื้นที่สำรวจขุมเหมืองภายในจังหวัด และได้ค้นพบประมาณ 10 ขุมเหมือง ถ้าในอนาคตทั้ง 10 ขุมเหมืองเก็บน้ำได้เต็มหมด จะมีน้ำประมาณ 100 ล้าน ลบ.ม. โดยวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูขุมเหมืองแม่ทาน อ.แม่ทะ ซึ่งมีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำได้น้ำวันละ 1,000 คิว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลใกล้เคียงได้จำนวน 3 ตำบล สำหรับคุณภาพน้ำที่ได้นั้นอยู่ในเกรดมาตรฐานที่ใช้กัน และในอนาคตขุมเหมืองแม่ทานนี้ นอกจากเป็นแหล่งน้ำแล้ว อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดอีกด้วย หลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางจังหวัดจะนำโมเดลของขุมเหมืองแม่ทานไปพัฒนาอีก 10 ขุมเหมือง เพื่อกักเก็บน้ำและนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้อีกด้วย

เหมืองแห่งนี้เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเมื่อถึงวันสุดท้ายของการประกอบการ เหมือนแห่งนี้ก็ถูกวางแผนให้ส่งต่อพื้นที่ที่มีคุณภาพกลับคืนสู่ชุมชน เป็นที่ที่ชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถเป็นโครงการต้นแบบสำหรับกิจการเหมืองแร่อื่นๆ ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ