เทศบาลนครลำปาง จัดถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วกว่า 100 ถัง แก่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะป้องกัน การแพร่ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 815 ครั้ง

     ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง ดำเนินการจัดถังขยะติดเชื้อสีแดงสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหรือขยะติดเชื้ออื่น ๆ ไปวางไว้ตามชุมชนและสถานที่สาธารณะ ทั่วเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 100 ถัง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ของทุกต้นเดือน และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอยสำหรับขยะติดเชื้อของเทศบาลฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

     นายแพทย์สุรทัศน์  พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ขอให้ชุมชนทั้ง 43 ชุมชน ในเขตพื้นที่รีบผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง ไม่ต้องกังวล ถ้าทุกคนร่วมมือกันแยกขยะติดเชื้อใส่ถุง ปิดให้มิดชิด แล้วนำมาทิ้งในถังขยะติดเชื้อ ที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มากับขยะได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ