ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รับมอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล จำนวน 5,000 ชิ้น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 494 ครั้ง

     เช้าวันนี้ เวลา 10.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  รับมอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล จำนวน 5,000 ชิ้น จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดน่าน  สื่อมวลชนจังหวัดน่าน และเขื่อนสิริกิติ์ ได้มอบเต๊นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง จำนวน  3  ตู้  เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

       สำหรับการมอบหน้ากากป้องกันละออง หรือ เฟสชิล พร้อมเต๊นท์ปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ในครั้งนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน สื่อมวลชนจังหวัดน่าน  และเขื่อนสิริกิติ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ณ จุดคัดกรองบุคคล ตามด่านตรวจต่างๆ ของจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการช่วยตรวจคัดกรองซึ่งต้องอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไป จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากการกระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้  

ในส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  จังหวัดน่าน  จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 ดังนี้

ผู้ป่วยยืนยัน สะสม 0 ราย

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 75 ราย

- ตรวจไม่พบเชื้อ 72 ราย

- รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย

- ผู้ที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สะสม 215 ราย
- กักตัวอยู่ที่บ้าน 0 ราย
- พ้นระยะกักตัวแล้ว สะสม 215 ราย
      นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สะสม 11,858 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน 1,182 ราย พ้นระยะกักตัวแล้ว สะสม 10,676 ราย จังหวัดน่านยังคงคุมเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตน ตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามประกาศ และคำสั่งจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ