เทศบาลตำบลเชียงม่วนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยราษฎรประสบภัยแล้ง 3 หมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 515 ครั้ง

 

เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งปีนี้มีจุดน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.บ้านหนองอ้อ 2. บ้านแพทย์ 3.ดงก้นฝาย (บ้านปืน) ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ