เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับ กอ.รมน.แพร่ ล้างทำความสะอาดตลาดสดและย่านการค้าประตูชัย ควบคุมป้องกันโรค COVID–19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 446 ครั้ง

          เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับ กอ.รมน.แพร่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” ล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ และบริเวณย่านการค้าประตูชัย ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19

          วันนี้(22 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)จังหวัดแพร่ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกันล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ และบริเวณย่านการค้าประตูชัย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันตามโครงการแผนตำบลมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19

          โดยในวันนี้(22 เมษายน 2563) เวลา 09.00 – 10.30 น. มีกำหนดล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลและบริเวณย่านการค้าประตูชัย ส่วนวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. กำหนดล้างทำความสะอาดบริเวณสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(ร่องซ้อ) และเทศบาลเมืองแพร่ยังได้กำหนดแผนในการนำรถบรรทุกน้ำผสมคอลอรีนฉีดล้างตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 อย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2563 อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ