จ.ลำปาง แนะร้านค้า สถานประกอบการ โรงงาน ปฏิบัติตามหลักกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 386 ครั้ง

วันนี้ (24 เม.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 13/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตาม

สถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย รักษาหายแล้ว 2 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 121 ราย

จังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับโรงงานหรือสถานประกอบการที่ยังเปิดทำการอยู่ ขอให้นายจ้าง จัดหาสบู่ เจลแอลกอฮอล์ ไว้ประจำจุด และทำการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกรายก่อนเข้าทำงาน และให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอด หากพบลูกจ้างมีอาการป่วย มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที กรณีร้านค้า ร้านอาหาร ควรจัดหาสบู่ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการลูกค้า และควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอด รวมไปถึงการหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ