เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่ ยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการร้านค้าบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 582 ครั้ง

          คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ มีมติยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลงทำให้ขาดรายได้

          วันนี้(28 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลช่อแฮ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระธาตุช่อแฮลดลง ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนบริเวณลาดจอดรถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ไม่สามารถเปิดร้านขายสินค้าได้ตามปกติ ขาดรายได้ คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลช่อแฮ จึงได้ทำการประชุมหารือเพื่อยกเว้นค่าเช่าร้านแก่ผู้ประกอบการ ในอัตรา 1,000 บาท/เดือน หรือ 1,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน คือ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนดังกล่าว

โดยผู้เช่าจะต้องยื่นคำร้องพร้อมชี้แจงรายได้ของตนเอง และหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น คณะจัดหาประโยชน์ฯ จะได้มีการปรุมพิจารณาการยกเว้นค่าเช่าในเดือนถัดไปอีกครั้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ