เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ มอบ Face shield แก่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหนองบัว

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 573 ครั้ง

เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ มอบ Face shield งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว ใช้ป้องกันโรค โควิด – 19 ขณะปฏิบัติงาน

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช มอบ Face shield ให้กับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ป้องกันโรค โควิด – 19 ในการปฏิบัติงาน ป้องกันฯและกู้ชีพกู้ภัย โดยหน้ากากดังกล่าวบริษัทสยามเมธี ได้ถวายให้แก่ท่านเจ้าคณะอำเภอฯเพื่อมอบต่อ ให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ฯ

ที่ อาคารอเนกประสงค์วัดสันติวัน บ้านโละ ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โรงสีข้าววัชรกิจ และโรงอบข้าวแม่อายไรซ์นิว แจกจ่ายข้าวสาร ไข่ไก่และน้ำมันพืช แก่พี่น้องประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ