อำเภอฝาง kick off โครงการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 551 ครั้ง

อำเภอฝาง kick off เปิดแผนปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยรณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัย โรคโควิด- 19

บ่ายวันนี้(30 เม.ย.63) นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวปุญญิสา คำนาค พัฒนาการอำเภอฝาง นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอฯและหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอฝาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครอบครัวและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาด โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

สำนักงานงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง จึงเปิดแผนปฏิบัติการ Quick Win “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนรั้วกินได้ ครัวทุกครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ